جدیدترین آگهی و آخرین اخبار استخدام میراث فرهنگی و گردشگری در آبان ۹۴

پیگیر اخبار استخدامی جدید میراث فرهنگی و گردشگری در این صفحه باشید ؛

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی متخصص در چهارچوب آیین نامه استخدامی اعضای غیز هیأت علمی دانشگاه های و موسسات آموزشی و پژوهشی و بر اساس کجوز مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ هیأت امنای پژوهشگاه، ۲ نفر از افراد واجد شرایط بومی شهر تهران را از طریق مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت قراردادی برای خدمت در تهران به کارگیری نماید:

ادامه مطلب

درباره‌ی مینا احمدی