یک خبر علمی مهم و فوری

یک ایرولیت(شهاب سنگ)به پهنای دو کیلومتر که مهمترین شئی کشف شده در فضا می باشدبا سرعت برابر ۱۷ مایل در ثانیه  در حرکت است و براساس پیش بینی ها در یکم فوریه ۲۰۱۹(جمعه /۱۲ بهمن ۱۳۹۷)به زمین برخورد می کند و در صورت اصابت ،بخش وسیعی از زمین تخریب می شود.در صورتی که به طور مثال این ایرولیت به برج لندن اصابت کند تا شعاع بیرمنگام همه چیزنابود می شود؛ولی امیدوارم با بررسی بیشتر به این نتیجه برسم که این ایرولیت بزرگ به سوی زمین در حرکت نباشدویا به نوعی از مسیر خود منحرف گردد.

درباره‌ی میثم عسکری سده