رئیس جمهور و وزیر اطلاعات پاسخگو باشند

به نام خدا و براي خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

در رابطه با اجرا احمقانه طرح افزايش قيمت بنزين، از سوي دولت بي کفايت اعتدال، که زمينه آغاز فتنه گسترده آبان 98 را کليد زد، به دو سئوال مهم و اساسي ذيل از سوي رئيس جمهور يا وزير اطلاعات، پاسخي داده نشده است:1

اولين وظيفه وزارت اطلاعات کشف شبکه هاي تروريستي سازمان يافته در داخل و خارج از کشور، قبل از اقدام عملياتي آنها است، لذا در خصوص فتنه آبان 98 و اقدامات تخريبي گسترده آشوب طلبان و تروريستها، وزارت اطلاعات، کاملا منفعل و موفق به کشف خانه هاي تيمي آنها نگرديده است!


دومين وظيفه وزارت اطلاعات، هشدار به رييس جمهور و وزارتخانه هاي مرتبط براي جلوگيري از اجرا طرح شوک آور افزايش قيمت بنزين بوده، که متأسفانه آن وزارتخانه، هشداري به رئيس جمهور نداده و اگر هشداري هم داده و رئيس جمهور به آن بي توجهي کرده، ملت ايران مطلع نشده‌اند.

نتيجه: نمايندگان دو آتيشه مجلس که طرح سه فوريتي و دو فوريتي براي متوقف کردن طرح افزايش قيمت بنزين داشتند، بايد در اولين فرصت، رئيس جمهور و وزير اطلاعات را به مجلس فرا خوانند و آنان را مؤاخذه جدي نمايند، که دولت بي کفايت روحاني و وزير مربوطه، چه بلايي بر سر چشم بيناي انقلاب آورده اند، که موفق به کشف فتنه 98 نشده و هشداري هم براي جلوگيري از اجرا طرح نداده است؟!

والسلام

درباره‌ی