سیدی یابن الحسن(عج)

سيدي يابن الحسن(عج) مولا گرفتار توايم
تا نفس باقي است آقا جان بدهكار توايم

اي كه هستي ذكر تسبيح تمام شيعيان
 از سر شوق و ارادت ما هوادار توايم

يوسف مصر وجودي و دل از ما برده اي
 تو بيا بيرون ز چاه آقا خريدار توايم

سيدي يابن الحسن(عج) با آن كه مديون توايم
من نمي دانم چرا پس ما طلبكار توايم

 جاي آن كه زينت آل علي(ع) باشيم ما
با گناه و معصيت ها مايه ي عار توايم

جاي آن كه باري از دوش تو برداريم ما
ما وبال تو شديم و جمله سربار توايم

جاي آن كه مرهمي باشيم بر درد شما
سيدي يابن الحسن(عج) مشغول آزار توايم

الگوي رفتار ما، كردار نيكوي تو نيست
ما فقط دلدادگان ماه رخسار توايم

زينت گلزار آل الله يابن الفاطمه(س)
ما براي چيدن گلها به گلزار توايم

دم زدن از تو اگر نفعي براي ما نداشت
با دليل و منطق خود فكر انكار توايم

سيدي هستي تو يك آئينه ي ايزد نما
ما مسلمانان ولي مانند زنگار توايم

در ظهور خود مكن تعجيل يابن العسكري(عج)
ما چگونه با چنين وصفي سزاورا توايم

درباره‌ی