کد خبر: 665تاریخ انتشار : 17:06:46 - یکشنبه 29 دسامبر 2019

اختصاص سهمیه سوخت ویژه نوروز را حتما پیگیری می‌کنیم

وزیر گردشگری: اختصاص سهمیه سوخت ویژه نوروز را حتما پیگیری می‌کنیممونسان:ما حتما در ایام نزدیک به نوروز، پیشنهاد سهمیه سوخت نوروزی را به ستاد موارد خاص اختصاص سهمیه سوخت خواهیم داد.
ادامه مطلب…

اختصاص سهمیه سوخت ویژه نوروز را حتما پیگیری می‌کنیم

وزیر گردشگری: اختصاص سهمیه سوخت ویژه نوروز را حتما پیگیری می‌کنیم
مونسان:
ما حتما در ایام نزدیک به نوروز، پیشنهاد سهمیه سوخت نوروزی را به ستاد موارد خاص اختصاص سهمیه سوخت خواهیم داد.

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.