ثبت‌نام کنندگان مسکن ملی در صورت فروش امتیاز حذف می‌شوند

ثبت‌نام کنندگان مسکن ملی در صورت فروش امتیاز حذف می‌شوند

وزیر راه و شهرسازی : 

خرید و فروش امتیاز واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن کاملا تخلف است و هر فردی که کد رهگیری خود را بفروشد از سامانه طرح مسکن ملی حذف خواهد شد و این اقدام جز سودجویی معنایی دیگر ندارد.

درباره‌ی راشد .....