کد خبر: 677تاریخ انتشار : 13:12:18 - یکشنبه 29 دسامبر 2019

دقایقی پیش حکم معرفی آقای امیر براهویی به عنوان شهردار رودبارجنوب از سوی استاندار کرمان امضا

دقایقی پیش حکم معرفی آقای امیر براهویی به عنوان شهردار رودبارجنوب از سوی استاندار کرمان امضا گردید.

دقایقی پیش حکم معرفی آقای امیر براهویی به عنوان شهردار رودبارجنوب از سوی استاندار کرمان امضا


دقایقی پیش حکم معرفی آقای امیر براهویی به عنوان شهردار رودبارجنوب از سوی استاندار کرمان امضا گردید.

نظرات بسته شده است.