کد خبر: 669تاریخ انتشار : 14:54:09 - یکشنبه 29 دسامبر 2019

مهدی تاج از ریاست فدراسیون کناره‌گیری کرد

«مهدی تاج» از ریاست فدراسیون کناره‌گیری کرد
سخنگوی فدراسیون فوتبال:متاسفانه پس از حمله قلبی صورت گرفته قبلی در ترکیه و معالجات صورت گرفته در این کشور،در روز چهارشنبه گذشته دومین حمله قلبی برای ریاست فدراسیون صورت گرفت.
ادامه مطلب…

مهدی تاج از ریاست فدراسیون کناره‌گیری کرد

«مهدی تاج» از ریاست فدراسیون کناره‌گیری کرد

سخنگوی فدراسیون فوتبال:
متاسفانه پس از حمله قلبی صورت گرفته قبلی در ترکیه و معالجات صورت گرفته در این کشور،در روز چهارشنبه گذشته دومین حمله قلبی برای ریاست فدراسیون صورت گرفت.

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.