سقف معافیت مالیاتی کامندان در سال آینده ۳ میلیون تومان تعیین شد

سقف معافیت مالیاتی کامندان در سال آینده ۳ میلیون تومان تعیین شد

فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٩:
براساس مصوبه این کمیسیون سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و کارگران در سال آینده ۳ میلیون تومان تصویب شد‌.

درباره‌ی راشد جهانگیری