شب یلدايلداشبي که خاطره ها با تو جانفزاست

                            اي  کاش  در  محاق  شود  صبح زود  من ...

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
شب يلداست شب خاطره ها

خاطراتي همه شيرين و عزيز

خاطراتي همه از عطر صميميت و شادي لبريز

فرصتي سبز و بهارآيين تا بار دگر

پيش هم بنشينيم

نفس سرد زمستان را با زمزمه ها

-نقل يک خاطره از دفتر پيشين ترها

خواندن يک غزل از حافظ شيراز

-که دلهامان را

گرمتر مي خواهد-

دور کنيم

به تمناي بهاري که ز راه

خواهد آمد و صميميت سبزش را

خواهد بخشيد

-خاطر آسوده ز ديوي که پس پنجره کرده ست کمين-

دل خود را و دل ياران را

مسرور کنيم

صحبت از گرمي دلبستگي و نور کنيم.

درباره‌ی