بیهوده غم زمانه

  بيهوده  مخور غم که زمان مي گذرد     

چون آب    روان  عمر گران  مي گذرد 

هر لحظه  که مي رسد بجاي آور شکر 

شادي و غم جهان  چنان     مي گذرد 

خوش باش  دمي تو با رفيقان شفيق 

دنيا همه هيچ است وچنان  مي گذرد 

مغرور  مشو  به مال وزيبايي    خود 

هر فصل  حيات بي امان    مي گذرد 

شيدا به خداي خويش  ايمان   داري 

تسليم رضاي دوست ز،جان مي گذرد 

 

صديقه  اژه اي    مدير وبلاگ شيداي اصفهاني 

درباره‌ی