کاربرد GIS در توسعه و کشت گیاهان دارویی

جلسه کاربرد GIS در توسعه و کشت گیاهان دارویی(موسیر،گل محمدی،زعفران،باریجه،گل گاو زبان،آنقوزه) با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مرکز تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی برگزار شد.

 کاربرد GIS در توسعه و کشت گیاهان دارویی

مکان نیوز - به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، این جلسه با هدف شناسایی مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی در سطح استان چهارمحال بختیاری برگزار شد.

مقرر شد جلسات دیگری با حضور دستگاه های مرتبط مانند اداره کل منابع طبیعی برگزار شود چون برخی از گیاهان دارویی در حوزه فعالیت منابع طبیعی مورد کشت واقع میشود و در این مطالعه پارامترهایی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد در جلسات تخصصی آینده مورد بررسی و مد نظر قرار گیرد.

درباره‌ی