توزیع غذای گرم در مدارس و روستاهای محروم توسط جوانان نیکوکاری قلعه گنجی

توسط جوانان نیکوکاری قلعه گنجی انجام شد؛
توزیع ۴۰۰ ساندویچ 
گرم فلافل در مدارس روستاهای محروم
 بخش چاه دادخدا

 دو جوان نیکوکار
 قلعه گنجی با راه‌اندازی آشپزخانه سیار در یکی مدارس روستاهای محروم بخش چاه دادخدا قلعه گنج تعداد ۴۰۰ ساندویچ گرم بین دانش اموزان این  مدارس

ادامه مطلب

درباره‌ی