حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام

ميلاد با سعادت موسي ابن جعفر(ع) است
عالم به عطر ناب ولايت معطر است 

اهل سماء ز مقدم او شادمان همه
ورد لب ملائکه الله اکبر است

 تفسير و شرح تک تک آيات کبرياست
مصداق حمد و واقعه و تين و کوثر است

شد با صفا ز مقدم او گلستان دين
درياي علم و حکمت او پر ز گوهر است

حلال مشکلات بشر اين قبيله اند
او کشتي نجات بشر را چو لنگر است

آمد که ميهمان دل شيعيان شود
دل از ولاي آل محمد(ص) منور است

موساي کاظم(ع) است و صفاتش محمدي است
موسي بن جعفر(ع) است و علي(ع) مکرر است 

آئينه ي خداي نما را نظاره کن
از پاي تا به سر همه ايمان و باور است

ورد لبم به صبح و مساء نام پاک اوست
نامش براي عالميان روح پرور است

هم رهنماي شيعه به سوي سعادت است
هم شيعه را شفيع به فرداي محشر است 

 

درباره‌ی