کد خبر: 1970تاریخ انتشار : 8:55:11 - جمعه 6 آگوست 2021

بارش بارانهای تابستانه و خسارت بر نخیلات جنوب کرمان

بارش بارانهای تابستانه و خسارت بر نخیلات جنوب کرماناز دو هفته قبل و همزمان با آغاز فعالیت توده کم فشار مونسون و بارشهای رگباری در جنوب کرمان، خسارات زیادی به نخیلات در شهرستانهای کهنوج، قلعه گن
ادامه مطلب…

بارش بارانهای تابستانه و خسارت بر نخیلات جنوب کرمان

بارش بارانهای تابستانه و خسارت بر نخیلات جنوب کرمان
از دو هفته قبل و همزمان با آغاز فعالیت توده کم فشار مونسون و بارشهای رگباری در جنوب کرمان، خسارات زیادی به نخیلات در شهرستانهای کهنوج، قلعه گن

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.