دود ختلافات داخلی اعضای شورای شهر کهنوج در چشم مردم

‍ ‍ دود اختلافات داخلی اعضای شورای شهر کهنوج در چشم مردم 
اختلافات داخلی اعضای شورای شهر کهنوج و عدم شرکت سه تن از اعضای شورای شهر در جلسات،  تصمیمات این شورا را با چالشی جدی موا

ادامه مطلب

درباره‌ی