کد خبر: 2064تاریخ انتشار : 12:10:00 - چهارشنبه 15 سپتامبر 2021

دوستی کودکانه

کودکانه دوست  می دارم  تو را ده تا فقطتو بیا اما کنارم لحظه ای آقا فقط
از غم هجر تو می ریزد به دامن اشک منقطره قطره ریخته تا گشته یک دریا فقط
ای گل زهرا(س) سراغت را گرفتم بارهااز زمین تا آسمان تا هر دل و هر جا فقط
آمدم با پای دل من بارها تا ک…

دوستی کودکانه

کودکانه دوست  مي دارم  تو را ده تا فقط
تو بيا اما کنارم لحظه اي آقا فقط

از غم هجر تو مي ريزد به دامن اشک من
قطره قطره ريخته تا گشته يک دريا فقط

اي گل زهرا(س) سراغت را گرفتم بارها
از زمين تا آسمان تا هر دل و هر جا فقط

آمدم با پاي دل من بارها تا کربلا
در کنار قتله گه در ظهر عاشورا فقط

بارها در جستجويت تا مدينه آمدم
بين کوچه در کنار خانه ي زهرا(س) فقط

خوبرويان گر چه طنازند و دل ها برده اند
برده اي تو يک تنه دل از همه دنيا فقط

در ميان خوبرويان نيست همتايي تو را
در همه عالم تويي يکتا و بي همتا فقط

يا اباصالح(عج) به جان مادرت زهرا(س) قسم
شوق ديدار تو ما را هست روح افزا فقط

وحي را معنا و مفهومي نبودي جز شما
همچو اجدادت تو هستي وحي را معنا فقط

خانه ي دل هاي ما عمري است گشته خانه ات
جاي تو پيوسته باشد در دل شيدا فقط

تو بيا تا جان شيرين را کنم قربان تو 
صادقانه دوست مي دارم تو را مولا فقط

نظرات بسته شده است.