دوستی کودکانه

کودکانه دوست  مي دارم  تو را ده تا فقط
تو بيا اما کنارم لحظه اي آقا فقط

از غم هجر تو مي ريزد به دامن اشک من
قطره قطره ريخته تا گشته يک دريا فقط

اي گل زهرا(س) سراغت را گرفتم بارها
از زمين تا آسمان تا هر دل و هر جا فقط

آمدم با پاي دل من بارها تا کربلا
در کنار قتله گه در ظهر عاشورا فقط

بارها در جستجويت تا مدينه آمدم
بين کوچه در کنار خانه ي زهرا(س) فقط

خوبرويان گر چه طنازند و دل ها برده اند
برده اي تو يک تنه دل از همه دنيا فقط

در ميان خوبرويان نيست همتايي تو را
در همه عالم تويي يکتا و بي همتا فقط

يا اباصالح(عج) به جان مادرت زهرا(س) قسم
شوق ديدار تو ما را هست روح افزا فقط

وحي را معنا و مفهومي نبودي جز شما
همچو اجدادت تو هستي وحي را معنا فقط

خانه ي دل هاي ما عمري است گشته خانه ات
جاي تو پيوسته باشد در دل شيدا فقط

تو بيا تا جان شيرين را کنم قربان تو 
صادقانه دوست مي دارم تو را مولا فقط

درباره‌ی