غَرَض از مزاحمت

غَرَض از مزاحمت

عرضي داشتم،

اگر پاي آسمان 

به پله‌ي عشق گير کند

بعد بيافتد و دلبرِ زمين شود،

مي‌شود که ماهيانِ برکه‌ام

ماه تنهاي مرا

عاشقانه بر بالين شب

ببوسند؟!

 

"ترمه سلطاني هفشجاني"

 

 

درباره‌ی