فراق

 

تا با دل خود به سوي او رو کرديم
جان را به فداي غمزه ي او کرديم

يک عمر فراق و اشک و آه و حسرت
اينگونه به درد عشق او خو کرديم

#سيد_علي_کهنگي آذر 1399
sayedalikahangi@

 

درباره‌ی