کد خبر: 2031تاریخ انتشار : 12:12:00 - چهارشنبه 15 سپتامبر 2021

فراق

 
تا با دل خود به سوی او رو کردیمجان را به فدای غمزه ی او کردیم
یک عمر فراق و اشک و آه و حسرتاینگونه به درد عشق او خو کردیم
#سید_علی_کهنگی آذر ۱۳۹۹sayedalikahangi@
 …

فراق

 

تا با دل خود به سوي او رو کرديم
جان را به فداي غمزه ي او کرديم

يک عمر فراق و اشک و آه و حسرت
اينگونه به درد عشق او خو کرديم

#سيد_علي_کهنگي آذر 1399
sayedalikahangi@

 

نظرات بسته شده است.