حی علی العزا

حي علي العزا
ياحسين(ع)2
ياحسين(ع)2
حي علي البكاء
ياحسين(ع)2
ياحسين(ع)2
اهل آسمان، با آه و فغان
دست غم به سر، دارند از داغت حسين جان
حي علي العزا
حي علي البكاء
جسمت روي خاك كربلا افتاده بي سر
سرت بر روي ني چون ماه تابان
بخوان بالاي ني آيات قران
اي جانم حسين
اي جانم حسين
اطفال حرم، با اندوه و غم ، بر سر مي زنند، از داغ تو 
اي مولاي من، افتاده آتش، از ظلم دشمن، در باغ تو
از داغ تو يا مولا، شد بزم عزا برپا 
شد دامان هر شيعه، از باران خون دريا
سرها در گريبان است، از داغ تو يا مولا
بالاي سرت
 اينک خواهرت
زينب(ع) ريزد از داغ تو خاک غصه بر سر
با اندوه و غم
 قامت گشته خم
 مولا مادر غم پرورت زهراي اطهر
بريزد از بصر اشک دمادم 
به جنت روضه مي خواند پيمبر
اي جانم حسين (ع)
اي جانم حسين (ع)
يا حسين(ع)2
يا حسين(ع)2
از داغ حسين(ع)، مي ريزد ز عين، بر دامان ما، درياي خون
 دلها غمگين و، سر بر جبين و، در ماتم او، سينه محزون
در خون پيکر مولا، در بالاي ني سرها
در بند ستم زينب(س)، گرداگرد او اعدا
اطفال حرم گريان، از داغ غم مولا
حالا اي امام
 مي سوزد خيام
در بند ستم ما راهي بزم شرابيم
سرها روي ني
ما گريان ز پي
بنگر دامنم از اشک چشمم گشته دريا
حالا مي روم  صحرا به صحرا 
 سرتو روي ني از ظلم اعدا
اي جانم حسين (ع)
اي جانم حسين (ع)
اهل آسمان، با آه و فغان
دست غم به سر  دارند از داغت حسين جان
حي علي العزا
حي علي البكاء
جسمت روي خاك كربلا افتاده بي سر
سرت شد روي ني  چون ماه تابان
بخوان بالاي ني آيات قران
اي جانم حسين
اي جانم حسين
در بند ستم، راهي سوي شام، اطفال امام، اي واي اي واي
زينب(س) مي رود،  در بزم شراب، با قلب کباب، اي واي اي واي
چوب خيزران آزرد، لبهاي تو را مولا
شد آزرده پاهاي اطفال از شن صحرا
هردم  روز عاشورا، هر جا خيمه ي غمها
يک شب درتنور 
باشي ميهمان
تا خاکستري گردد رخت، اي ماه تابان 
در وقت اذان
تو قران بخوان
الا اي کاف و ها و يا و عين و صاد مريم
 بخوان قران که لبريزم من از غم
 به دردم نيست جز اين نغمه مرهم
اي جانم حسين (ع)
اي جانم حسين(ع)
يا حسين(ع)2
يا حسين(ع)2
مشکي مي‌پوشم، گرم چاووشم، غمها بر دوشم، دوستت دارم
اي اصل ايمان، اي جان جانان، عشق بي‌پايان، دوستت دارم
گريان و عزادار داغ اصغرت هستم
بنگر از سر نيزه من غمپرورت هستم
روز و شب پريشان جسم بي‌سرت هستم
اي واي از غمت
 ماه ماتمت
عمري در عزايت بي قرار و دل غمينم
بي‌تابم حسين
 اربابم حسين
از حالا به فکر کربلا و اربعينم
کاشکي اربعين اي ماه خوبان
باشم در کنارت اي  حسين جان
اي جانم حسين (ع)
اي جانم حسين(ع)
اهل آسمان، با آه و فغان
دست غم به سر، فرياد از داغت حسين جان
حي علي العزا
حي علي البكاء
جسمت روي خاك كربلا افتاده بي سر
سرت بر روي ني چون ماه تابان
بخوان بالاي ني آيات قران
اي جانم حسين(ع)
اي جانم حسين(ع)
اي مولاي من،پوشيدي به تن، کهنه پيراهن،جاي کفن
در عزاي تو، رود خون چشم و از داغ تو خون گشته دامن
پيراهن به غارت رفت جسم بي سرت عريان
مي ميرم ز داغ تو اي مولاي مظلومان
بنگر از سر نيزه خلقي در غمت گريان
آمد بوي اشک،
 ياد آمد ز مشک
يارب غمگساران شهيد کربلائيم
حي علي العزا
حي علي البکا
صداي ناله هاي حضرت زهرا (س) مي آيد
شميم عطر عاشورا مي آيد
فداي آن سر از تن جدايت 
محبوبم حسين(ع) 
محبوبم حسين(ع)
يا حسين(ع)2
ياحسين(ع)2

درباره‌ی