کد خبر: 1995تاریخ انتشار : 11:08:00 - دوشنبه 4 اکتبر 2021

نماد فتنه: «انّ الرّجل لیهجر»

نماد فتنه که «انّ الرّجل لیهجر» گفتمنافقانه سخن از روی تکبر گفت
کسی که داعیه ی پیروی ز احمد(ص) داشتنه صادقانه که او از سر تنفّر گفت 
به جز حسادت و کینه نبود در دل اوبه دین سبب سخن خویش با تمسخر گفت
تمام دین شده از این کلام او ویرانچقدر…

نماد فتنه: «انّ الرّجل لیهجر»

نماد فتنه که «انّ الرّجل ليهجر» گفت
منافقانه سخن از روي تکبر گفت

کسي که داعيه ي پيروي ز احمد(ص) داشت
نه صادقانه که او از سر تنفّر گفت 

به جز حسادت و کينه نبود در دل او
به دين سبب سخن خويش با تمسخر گفت

تمام دين شده از اين کلام او ويران
چقدر او سخن خويش با تبحّر گفت 

جمود و جور و تحجر نماد او هستند
و اين کلام هم آن عامل تحجّر گفت

گمان نداشت کسي، اين چنين سخن گويد
ز روي بي ادبي، فوق هر تصوّر گفت

ستون دين بشکست و مسير دين گم شد
از آن کلام که او از روي تبختر گفت 

و گفت: اشهد ان لا اله الا الله 
شهادتي که فقط از روي تظاهر گفت

ز جهل، بي خبران پيروان او شده اند
حديث دين خدا از سر تجاهر گفت

نمود فخر به تعداد پيروان خودش 
به نص وحي که الهاکم التکاثر گفت

نزد به احمد مختار(ص) او فقط تهمت
به اهل بيت نبي (ص)با دو صد تغاير گفت

به هر کجا که سخن از ولاي حيدر(ع) بود
به هر بيان که توانست در تناظر گفت

به هر مکان و زمان و به هر بيان و سخن
به صورت متناوب و يا تواتر گفت

به غير وحي نگويد سخن رسول خدا(ص)
منافقي به او «انّ الرّجل ليهجر» گفت

نظرات بسته شده است.