راز جمعه

جمعه بــوی عطر باران می دهد بوی نعنا، بــوی ریحان می دهد بــوی سبــز آب پـاش مــادرم بـوی خاک نرم گلدان می دهد جمعه بـوی اطلسی های سفید بوی نان، بوی نمکدان می دهد بوی خاک شمعدانی های سبز تـوی پرچین خیـابان می دهد من نمی دانم که رازِجمعه چیست جمعه می آید ، مرا جان می دهد

درباره‌ی parham84