جامعۀ توده‌وار! پروانه شو پروانه شو!

عصر ایران؛ وحید احسانی- خوشبختانه، مفهوم «جامعۀ مدنی» و اهمّیت آن در وضعیت جامعه به‌صورت فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. در مقابلِ مفهوم «جامعۀ مدنی»، مفاهیم «جامعۀ ذرّه‌ای‌شده یا ذره‌وار» و «جامعۀ توده‌ای‌شده یا توده‌وار» قرار می‌گیرند. در جامعۀ ذرّه‌وار، سر هر کسی صرفاً به کار خودش گرم است و اهداف و منافع جمعی پیگیری نمی‌شوند. در جامعۀ توده‌وار، عموم به‌صورت یکدست دنباله‌رو و مقلّد یک قهرمان می‌شوند و مفاهیمی چون فردیّت، تفکّر انتقادی، گفتگو و غیره

درباره‌ی parham84