۵ قابلیت جدید در پیام‌های صوتی واتساپ

گجت نیوز: پیام‌های صوتی واتساپ با ۵ قابلیت جدیدی که به زودی عرضه می‌شوند بسیار بهبود پیدا می‌کنند. اما این ۵ ویژگی چیست؟ با هدف بهبود قابلیت پیام‌های صوتی واتساپ، این شرکت ۵ ویژگی جدید را معرفی کرده که به مرور برای همه کاربران در دسترس قرار می‌گیرند. البته برخی از ویژگی‌ها از چندی پیش به طور محدود در دسترس برخی کاربران بوده،‌ اما قرار است به زودی در دسترس تمام کاربران باشد. قابلیت های جدید پیام صوتی در واتساپ پنج ویژگی جدید پیام‌های صوتی واتساپ عبارتند از:

درباره‌ی parham84