شد جمهوری اسلامی به پا / که هم دین دهد هم دنیا به ما

عصر ایران؛ مهرداد خدیر - اهمیت سالروز نخستین همه‌پرسی تاریخ ایران برای تغییر نوع حکومت در پی پیروزی انقلابی ضد‌سلطنتی، چنان است که به‌قاعده باید همراه با انواع جشن‌ها و برنامه‌ها باشد اما در سکوت کامل برگزار می‌شود و در واقع هیچ آیینی ندارد و اعلام تعطیلی آن تنها تعطیلات نوروز در هفتۀ دوم را تثبیت کرده است. امسال البته جمعه است ولی چون قبل از 13 فروردین است عملا تعطیلی هفتۀ دوم را که منحصر به مدارس بود به مراکز دیگر هم سرایت داد.

درباره‌ی parham84