• جداسازی بحرین از ایران، زمینه ها، فرآیند و تبعات آن

    گفت و گو با هوشنگ طالع به نقل از ایران: یکی از موضوعات تامل برانگیز و حسرت آمیز تاریخ معاصر، مساله جدایی بحرین از ایران است که در تاریخ تجزیه سرزمین ایران، به دلیل تبعات سیاسی جدی در دوران ما، نیازمند بررسی و تعمق بیشتر و دقیق تر است؛ مرداد ۱۳۵۰ و در چنین روزهایی، […]