کارشناسی و رمزگشایی جوغن ها (کاسه های روی سنگ) به صورت حرفه ای در گنج یابی

در این پست از سایت جهان دانش  کارشناسی و رمزگشایی جوغن ها (کاسه های روی سنگ) به صورت حرفه ای در گنج یابی را برای شما عزیزان قرار دادم .

 معنی و مفهوم و تفسیر حرفه ای انواع جوغن های موجود بر روی تخته سنگ ها در گنج یابی و دفینه یابی . جوغن ها اکثرا نشانه وجود قبر و مزار می باشند . برخی از جوغن ها دارای شیار و آبراه هستند که باید رمزگشایی شوند . در ادامه از دعا سایت همراه ما باشید با رمزگشایی کامل جوغن ها در گنج یابی …

کارشناسی و رمزگشایی جوغن ها (کاسه های روی سنگ) به صورت حرفه ای در گنج یابی,جوغن در گنج یابی,کارشناسی انواع جوغن ها,رمزگشایی جوغن ها,تفسیر و رمزگشایی کامل جوغن ها,معنی و مفهوم جوغن,کاسه های ایجاد شده روی سنگ,جوغن ها نشان دهنده چه چیزی هستند ؟,جوغن چیست ؟,آموزش حرفه ای و ساده جوغن شناسی,جوغن تکی,جوغن شیاردار,جوغن با آبراه

کارشناسی و رمزگشایی جوغن ها (کاسه های روی سنگ) به صورت حرفه ای در گنج یابی

رمزگشایی قبور جوغن شکل

بیشترین آثاری که در ایران و کشورهای اطراف ایران که زیر مجموعه ابران باستان بودند این آثار فراوان دیده شده و معنی جوغن یاهمان کاسه یعنی سنگی که به مانند کاسه گرد و صیغلی باشد را جوغن میگویند . پس عزیزان اشتباه نکنند . سوراخ بیضی و مربع جزء جوغن محسوب نمیشود و در کنار جوغن معنی دیگر میدهد .جوغن خالی در اصطلاح فقط نماد قبر و قبرستان محسوب میشود . ولی اگر همراه با اثار دوم کنارش باشد دیگر به دفینه و اموال شخص فوت شده اشاره دارد . برای پیدا کردن قبور باید اول جهت جوغن را شناسایی کرد . اگر یک جوغن در مرکز سنگ قرار گرفته باشد پس قبر مورد نظر زیر خود سنگ است . و اگر جوغن درمایل به وسط قرار داشته باشد باید روبروی آن تپه و یا تخت گاه قرار گرفته باشد که قبر یا در بالای تپه و یا در وسط تختگاه قرار گرفته است .

کارشناسی و رمزگشایی جوغن ها (کاسه های روی سنگ) به صورت حرفه ای در گنج یابی

و اگر جوغن در کنار سنگ قرار گرفته باشد باید در مسیر همان گوشه سنگ دنبال قبر بود . اگر همراه جوغن ابراه قرار داشته باشد یعنی مسیر قبر توسط آبراه مشخص شده . و اگر در کنار جوغن یک سوراخ ریز باشد به اندازه بند انگشت یعنی از داخل قبر مورد نظر چاه و دالان باز میشود که به اتاق مقبره اصلی در امتداد دالان منتهی میشود . و باز اگر جوغن در گوشه سنگ باشد و سوراخ ریزی که مانند دوربین کنارش است و آب داخل جوغن و بعد داخل سوراخ ریخته میشود و به پایین نشت دارد ویا به جای سوراخ آبراه کوچکی بازبه زیر سنگ کشیده شده باشد و لبه آن مانند نوک تنگ آب باشد و آب داخل جوغن و بعد توسط ابراه نوک تنگی شکل به زمین بریزد آن وقت به این سنگ که جوغن و این تشکیلات روی ان است را سنگ مرده شور مینامند و در همان قسمت که آب به روی زمین چکه میکند قبر وجود دارد .

اگر جوغن تعداد بالا باشد معنی تعداد قبرها میباشد و اگر داخل غار باشند سه حالت را تشکیل میدهند . ۱. قبرها داخل غار هستند . ۲ . قبرها جلوی درب غار در فضای باز هستند .۳ . قبرها در بالای غار روی تختگاه قرارگرفته اند .

کارشناسی و رمزگشایی جوغن ها (کاسه های روی سنگ) به صورت حرفه ای در گنج یابی

اگر جوغن همراه با مربع باشد یعنی نماد قبر سنگی و قبر در همان سنگ و یا سنگ کنارش ویا صخره کنارش به صورت پلمپ قرارگرفته است و تشخیص آن کمی سخت است چون ساروج آن به راحتی قابل شناسایی نمیباشد . وبرای پیدا کردن آن یا باید از حفره یاب استفاده کرد یا توسط اسید پاشیدن روی سنگ یکپارچه و مشخص کردن درز قبر آن را پیدا کرد .

اگر روی سنگی از اندازه جوغن بزرگتر و مانند تشت آب و همان لگن مانند تراش خورده باشد معنی آن دیگر کاملا فرق کرده و دیگر جوغن محسوب نمیشود و معنی چشمه و یا تنور در نزدیکی آن را میدهد . ولی اگر به صورت جوغنی شکل صیغلی و گرد باشد ولی با ابعاد لگن آنوقت دفینه داخل کف همان لگن پنهان شده .

کارشناسی و رمزگشایی جوغن ها (کاسه های روی سنگ) به صورت حرفه ای در گنج یابی

تا اینجا به ساختار جوغن و پیدا کردن قبر اشاره شده واکثر آنها تا زمانی که همراه آثار نیامده باشد معنی قبر خالی است نه دفینه . ولی اگر همراه اثارباشد مانند جوغن با مار و یا جوغن با ردپا و ….. آنوقت به دفینه ای داخل قبر اشاره دارد . جوغنی که همراه اثار باشد باید دید که ان حیوان به کدام مسیر اشاره دارد و مسیر آن را دنبال کرد حالا یا به قبره سنگی ختم میشود یا به غار و یا به تپه . این نوع قبرها قبرهای سلطنتی و دارای درجه بندی هستند سرباز. سرداری . درباری . پادشاهی و ملکه

فاصله تمام قبرها از جوغن از شصت متر تجاوز نمیکند . و عمق جوغن های معمولی هم از سه متر تجاوز نمیکند ولی عمق قبرهای سرداری و پادشاهی وملکه به چهل متر هم میرسد . در کل کار بعضی از جوغنها آسان است و با یک نگاه قبر آنها قابل تشخیص است ولی در بعضی دیگر اصلا قابل تشخیص نمیباشد ودنبال کردن آن بدون سیستمهای ردیاب غیر قابل جستجو است.

درباره‌ی میثم عسکری سده