رقابت

اولين بود كه يادش دادم
نان پنجره‌اي
چهار پنج سال پيش
وقتي قالب‌ها را ديد
ابزار و لوازم قنادي كه پيش از اين داشتم
وقتي پرسيد
درست كردم و ياد گرفت
اما امروز
خودش درست مي‌كندكلاس «سيب ِ سبز» هم كه رفته
نام آموزشگاه
كيك، چند مدل ياد گرفته
حرفه‌ايديدم نمي‌شود
بايد دست به كار شوم
هوا برش ندارد كه استاد شده
يك چيزي درست كردم كه بلد نباشد
تعجب كند و احساس عجزو كيك كشمشي ساده و خوشمزهگاهي كه زندگي سخت مي‌شود
خدا مي‌خواهد از غرور نجات‌مان دهد
دوست‌مان دارد
تنگ مي‌گيرد تا احساس بي‌نيازي نكنيم!

قال الله تعالي: «إن الإنسان ليطغي، أن رآه استغني» (علق:6و7)
اين چنين نيست [که انسان سپاس گزار باشد] مسلماً انسان سرکشي مي کند. براي اينکه خود را بي نياز مي پندارد. (ترجمه انصاريان)

درباره‌ی