ریاضیات ِ سمبوسه

جور نمي‌شد
اندازه نان
كمي زياد يا كم
هميشه همين
چون اطلاعات دقيق آن را نداشتم
وقتي كه در خانه سمبوسه درست مي‌كردمبا بچه‌ها بيرون
تصميم جمعي بر خوردن فلافل
داخل مغازه
براي اولين بار
ديدم چطور سمبوسه‌ها را مي‌پيچد
لطف خدا
اين بار الگوي آن را فرا گرفتم
به خانه كه برگشتيم
روي تابلو كشيدممحاسبه اندازه‌ها
ترسيمي هندسي
مستطيلي با نسبت اضلاع «يك» به «دو و نيم»
و برشي مثلثي
متساوي‌الساقين
بخشي كه بايد از گوشه مستطيل بريده شود
«يك دوم» عرض
اين الگوي يك سمبوسه درست و دقيق است!

درست كردم
شد
ديگر كم نيامد
زياد هم
اندازه
بخش آخر هم
داخل مي‌رود تا بسته شود
قفل گردد
تا در روغن رها نگردد

رياضيات همه جا هست
علوم رياضي كليد درك «نسبت»
واقعيت؛ محصول «نسبت» است
و «نسبت»
عنصر اصلي تشكيل دهنده دنياي پيرامون ما
اين «نسبت‌ها» هستند كه جهان را شكل داده‌اند
اين نظريه اصلي استاد حسيني (ره) در مبناي فلسفي «اصالت ربط» است!

قال مولانا (ع): «أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا وَ لَا تَجْرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا وَ لَا حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا وَ لَا هَمَامَةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَ [لَاءَمَ] لَأَمَ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا وَ غَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَ أَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا مُحِيطاً بِحُدُودِهَا وَ انْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَ أَحْنَائِهَا» (اولين خطبه نهج‌البلاغه)
آفرينش را بدون نياز به انديشه و فکر و استفاده از تجربه و بى آن که حرکتى ايجاد کند و درباره تصميمى بينديشد ايجاد کرد و آغاز نمود. خلقت هر موجودى را به وقت خاصّش موکول کرد موجودات گوناگون را با يکديگر التيام داد و به هر کدام طبيعتى مخصوص و غريزه اى ويژه بخشيد و صفات ويژه آنها را همراهشان ساخت و پيش از آن که آنها را بيافريند از همه آنها آگاه بود و به حدود و پايان آنها احاطه داشت و از جميع لوازم و تمام جوانب آنها باخبر بود. (ترجمه مكارم)

درباره‌ی