اختصاص سهمیه سوخت ویژه نوروز را حتما پیگیری می‌کنیم

وزیر گردشگری: اختصاص سهمیه سوخت ویژه نوروز را حتما پیگیری می‌کنیم
مونسان:
ما حتما در ایام نزدیک به نوروز، پیشنهاد سهمیه سوخت نوروزی را به ستاد موارد خاص اختصاص سهمیه سوخت خواهیم داد.

ادامه مطلب

درباره‌ی راشد .....