دارندگان کارتخوان‌ خارج از کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرند

 دارندگان کارتخوان‌ خارج از کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرند

همه درگاه‌های پرداخت الکترونیکی دارندگان کارتخوان فعال خارج از کشور مسدود می‌شود و دارندگان آنها در لیست سیاه قرار می‌گیرند

ادامه مطلب

درباره‌ی راشد .....