دقایقی پیش حکم معرفی آقای امیر براهویی به عنوان شهردار رودبارجنوب از سوی استاندار کرمان امضا


دقایقی پیش حکم معرفی آقای امیر براهویی به عنوان شهردار رودبارجنوب از سوی استاندار کرمان امضا گردید.

درباره‌ی راشد .....