کد خبر: 1005تاریخ انتشار : 20:02:57 - سه‌شنبه 31 دسامبر 2019

سقف معافیت مالیاتی کامندان در سال آینده ۳ میلیون تومان تعیین شد

سقف معافیت مالیاتی کامندان در سال آینده ۳ میلیون تومان تعیین شد
فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٩:براساس مصوبه این کمیسیون سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و کارگران در سال آینده ۳ میلیون تومان تصویب شد‌….

سقف معافیت مالیاتی کامندان در سال آینده ۳ میلیون تومان تعیین شد

سقف معافیت مالیاتی کامندان در سال آینده ۳ میلیون تومان تعیین شد

فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ٩٩:
براساس مصوبه این کمیسیون سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و کارگران در سال آینده ۳ میلیون تومان تصویب شد‌.

نظرات بسته شده است.