هیات های اجرایی و نظارت رویکردهای پیشگیرانه را مد نظر قرار دهند

‍ رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد:
هیات های اجرایی و نظارت رویکردهای پیشگیرانه را مد نظر قرار دهند
آمادگی نهادهای امنیتی و قضائی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات
شور انتخاباتی در جامعه حفظ شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر حفظ رویکردهای

ادامه مطلب

درباره‌ی راشد جهانگیری