آخرین آراء کمیته وضعیت بازیکنان اعلام شد

 عکس کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص برخی از پرونده ها اعلام کرد.

بخش ورزشی مجله خبری ورزشی اسپورت استار


به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت ایزد سیف الله پور از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 870 میلیون و 334 هزار و 500 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 37 میلیون  و 406 هزار و 690 ریال محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت اعلام کرد خواسته خواهان نسبت به مازاد محکوم به مندرج در بند 1 مردود اعلام می گردد. (رای غیرقطعی است)

*در پی شکایت هیات فوتبال تهران از پیمان میری - بازیکن باشگاه آلومینیوم اراک، این بازیکن محکوم به پرداخت مبلغ 85 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان شد. (رای قطعی است)

*در پرونده شکایت هیات فوتبال تهران از رضا علیاری – بازیکن باشگاه نساجی مازندران، این بازیکن  به پرداخت مبلغ 85 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 853 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. (رای قطعی است).


انتهـــــــــــــــــــــــــای پیــــــــــــــــــــــــــام

درباره‌ی abdolnabi solimani