آوای جنون

در راه طلــب ،  مجنـــــــون صفتـــي ، دارد گــــذري  ، بــــا پـــــــاي جنون

بـــــا مشعلــــي از ، ايمـــــان و رجــــــــا  ، در جستجــــــــوي ليلاي جنون


پــوشيــــده بـــه تــــن ، تنپــــوش بلا ، بـــا رايتــــــــــي از تسليــــم و رضا

خـــــودجـــوشــــي او  ، در راه خــــــــدا ، خـــامــوشــي او ،  آواي جنون


عشقش به دل و،شورش به سر است،هم رهسپر و ، هـم راهبر است

با پويش خود ،  فـــــريـــــادگـــــر است ،  کو همسفــــري ،  داناي جنون


پــــويا و به پـــــا  ، جــــويـــــا و بجـــــا  ، پيـــوستـه به او ،  از خويش رها

آشفتگيــــش ، تصــــويــــــر صفــــا ، سرمستيــش از ،  صهبــــــاي جنون


شد شعله به جان اين آرش عشق اين طالب درد وين سرخوش عشق

زان دم کـــه دميـــد ، از آتش عشــق ،  مجنـــــون ازل ،  در نـــاي جنون


تابست و توان شوراست و شعف جوي است و کـران درّ است و صدف

رود است و روان ،  عزم است و هدف ، شــايــد که شود دريــاي جنون


بيگانــــه بود از هـــوي و هــــوا ، محــــو اســــت در او در اوســــت فنا

اين شعلــــه ور از خورشيــــــد مُنـــــا ، وين رهسپــــر صحـــراي جنون


وارسته شوي در وادي عشق ، هم هــادي خلـق هم نــــادي عشق

خوش نقش کني ،  بر بيـــرق دل ،  با سرخي خــون گر «لا»ي جنون.

درباره‌ی