کد خبر: 1021تاریخ انتشار : 13:09:00 - چهارشنبه 1 ژانویه 2020

بن بست، فریاد سکوت

ای عشـــــق کـــــه در پنــــاه آه آمده ای
بـــــــا داغ دل شکستــــه راه آمــــده ای

این کــوچـه ی تنگ تا ابد بن بست است
بــــرگــــرد بـــــرو کــه اشتبــاه آمده ای!
***
عمریست که چـون شقایقی سوخته ام
ویــــن بــــاغ بـــه آتـــش دل افروخته ام

فــر…

بن بست، فریاد سکوت

اي عشـــــق کـــــه در پنــــاه آه آمده اي

بـــــــا داغ دل شکستــــه راه آمــــده اي


اين کــوچـه ي تنگ تا ابد بن بست است

بــــرگــــرد بـــــرو کــه اشتبــاه آمده اي!

***

عمريست که چـون شقايقي سوخته ام

ويــــن بــــاغ بـــه آتـــش دل افروخته ام


فــريــاد سکوت را که شعري است زلال

از لال تــــريــــن پــــــرنــــده آموخته ام!

نظرات بسته شده است.