کد خبر: 1025تاریخ انتشار : 12:56:00 - چهارشنبه 1 ژانویه 2020

تَبَــ ـــ ـــر

هر آن که بــــرد سلام مرا به نـزد تبــ ـــ ــر
بگویدش که به جــز دوریــت ملالی نیست
 
بیـــا وگر نـــه زمستـــان چـــو بگــذرد دیگر
تو را به فصـل دل افروز گل مجالی نیست
 
ز من مپرس ، بپرس از کلاغ عــاشــق کاج
اگر چه پاسـخ او غیـــر قیل و قالی…

تَبَــ ـــ ـــر

هر آن که بــــرد سلام مرا به نـزد تبــ ـــ ــر

بگويدش که به جــز دوريــت ملالي نيست

 

بيـــا وگر نـــه زمستـــان چـــو بگــذرد ديگر

تو را به فصـل دل افروز گل مجالي نيست

 

ز من مپرس ، بپرس از کلاغ عــاشــق کاج

اگر چه پاسـخ او غيـــر قيل و قالي نيست

 

به قيل و قال به هر حال با تو خواهد گفت

به لحن پيــر تبرزن ، اگر چه حالي نيست:

 

نثــــار هيچ درختــــي در اين غــريــب آباد

سلامي از طرف چشمه ي زلالي نيست.

 

نظرات بسته شده است.