کد خبر: 1215تاریخ انتشار : 12:17:00 - شنبه 4 ژانویه 2020

او آمده است

به نام یگانه خالق هستی
 

اطرافم را تاریکی در بر گرفته ، جهانی تیره مملو از سیاهی ، ناامیدی…

در جست و جوی نوری بودم ، نوری درخشنده تر از درخشندگی ؛ نور سعادت و زندگی…

در خیابان دلم قدم زدم ، برای یافتن نشانی از شما…

صدایی آمد ، صدایی دلنو…

او آمده است

به نام يگانه خالق هستي

 


اطرافم را تاريکي در بر گرفته ، جهاني تيره مملو از سياهي ، نااميدي...


در جست و جوي نوري بودم ، نوري درخشنده تر از درخشندگي ؛ نور سعادت و زندگي...


در خيابان دلم قدم زدم ، براي يافتن نشاني از شما...


صدايي آمد ، صدايي دلنواز ، صدايي آرام همراه با اميد...

 

صدايي آمد ، صدايي آشنا ، صدايي ظريف از فرسنگ ها دور...

 

بويي آمد ، بويي دل انگيز ، بويي سرشار از عطر خدا...


بويي آمد ، بويي آشنا ، بويي براي پايان اين فراق...

 

شخصي آمد ، شخصي آشنا ، همراه با اميد ، همراه با زندگي ، آرامش

 

همراه با عدالت ، همراه با آزادي ، مهرباني...

 

امام آمد ، صاحب الزمان آمد ، زيبا ترين و با شکوه ترين خلقت خدا آمد ،

 

مهدي موعود (عج) آمد...

 

و چه خواب شيريني بود ، رويايي قريب سرشار از مهر الهي...

 

او آمده است اما ما کجاي کاريم؟! کجاي راهيم؟!

 

به چه اندازه مسير آمدنش را مهيا کرده ايم؟!

 

گريستنمان برايش به اندازه اي است که هرگاه نامه ي اعمالمان به نزدش فرستاده

 

مي شود و او برايمان از نزد پروردگار با چشماني خونين از اشک توبه مي کند؟!

 

او آمده است ؛ بياييد ما به سويش برويم...

 

 

گل تقديم شماالهم عجل لوليک الفرجگل تقديم شما


*خود نوشت*

 

 

او آمده است...

 

 


نظرات بسته شده است.