کد خبر: 1403تاریخ انتشار : 13:05:00 - سه‌شنبه 7 ژانویه 2020

وصف نگار

وصف نگار ما
ببین وصف نگار ما ، چه فرقی با جهان دارد
به رنگ شب زده زلفش
ندارد روز و شب فرقی
سفیدی صورتش مثل همان یک تکه ابری است
که از خاور زند سر اندرون دل
ولی بارانی جز باران غم هرگز نمی بارد
همه خوشدل از آن رنگی که در رنگش کمان افتد
بدان ای …

وصف نگار

وصف نگار ما

ببين وصف نگار ما ، چه فرقي با جهان دارد

به رنگ شب زده زلفش

ندارد روز و شب فرقي

سفيدي صورتش مثل همان يک تکه ابري است

که از خاور زند سر اندرون دل

ولي باراني جز باران غم هرگز نمي بارد

همه خوشدل از آن رنگي که در رنگش کمان افتد

بدان اي جان من امروز

نظاره ميکنم

رنگين کمان بعد بارانت

لب لعل و قد سيمين چنان هستي مثال کوه

ولي از دامن صحرا گل رخسار نمي بينم

دو چشم رنگ فيروزه نگاه بر آسمان بنمود

ولي تنها اميد من رخ بي آسمانش نيست

زبان پر ز نيش او نمايان مي کند زهرش

چنان بر ما زند آن را که هيچ کبري نمي پرسد

فلک از نامه ي اين دل نوشته بر سر ايزد

که نام او کجا بايد که ثبتي غير از اين دارد

*ميرزا*

نظرات بسته شده است.