نتایج تایید و رد صلاحیت نامزدهای مجلس به تفکیک استان‌ها

*نتایج تایید و رد صلاحیت نامزدهای مجلس به تفکیک استان‌ها*

1- استان آذربایجان شرقی؛ 364 نفر تایید، 223 نفر رد، در مجموع 58 درصد تایید صلاحیت
2- استان آذربایجان غربی؛ 180 نفر تایید ،‌ 241 نفر رد، در مجموع 41 درصد تایید صلاحیت
3- استان اردبیل؛ 125 نفر تایید، 60 نفر رد، در مجموع 62 درصد تایید صلاحیت
4- استان اصفهان؛ 450 نفر تایید، 482

ادامه مطلب

درباره‌ی