سیلاب برخی خانه های خشت و گلی در روستاهای رودبار جنوب را تخریب کرد.

سیلاب برخی خانه های خشت و گلی در روستاهای رودبار جنوب را تخریب کرد.
فرماندار رودبار جنوب گفت: مشکل اساسی این شهرستان پس از سیلاب دو روز گذشته در زمینه جاده‌های دسترسی

ادامه مطلب

درباره‌ی