کد خبر: 2050تاریخ انتشار : 15:20:00 - شنبه 18 ژانویه 2020

عوددان

خیلی معطّر استچقدر جالببا سوختن خودچقدر فضا را خوشایند می‌سازدبچه که بودم فقط یک نوع می‌شناختمهمانی که از مشهد معمولاً سوغات می‌آوردندرنگ سورمه‌ایو فقط همان یک بوی معروف راچندی پیش امادر یک نمایشگاهیدر همین شهر قمانواع مختلفی دیدیمب…

عوددان

خيلي معطّر است
چقدر جالب
با سوختن خود
چقدر فضا را خوشايند مي‌سازد

بچه كه بودم فقط يك نوع مي‌شناختم
هماني كه از مشهد معمولاً سوغات مي‌آوردند
رنگ سورمه‌اي
و فقط همان يك بوي معروف را

چندي پيش اما
در يك نمايشگاهي
در همين شهر قم
انواع مختلفي ديديم
با بچه‌ها
گفتم هر كدام يكي انتخاب كنيد
كردندگاهي كه بوي سرخ‌كردني مثلاً در خانه پخش شود
يا هوس يك بوي خوش داشته باشيم

فقط امان از خاكسترش
هر جا كه باشد مي‌ريزد
براي همين يكي ساختيم
با دو قطعه چوب
جايي براي استقرار عود ِ روشن‌ماناقتصاد مقاومتي در سطح خانواده همين
اين‌كه
هر چه نياز داريم بسازيم
تا مي‌توانيم
ما مقاوميم
حالا هر چقدر هر چيزي را كه دلشان بخواهد گران كنند
گراني بلاي جان انسان‌هاي شهري‌ست
كساني كه بيشتر از توليد، مصرف مي‌كنند، خريد مي‌كنند يعني!

قال ابن ابي‌طالب (ع): «اعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ يَكِلْهُ اللَّهُ [إِلَى مَنْ] لِمَنْ عَمِلَ لَهُ» (نهج‌البلاغه، خ23)
اَعمال خود را از ريا و سُمعه، پاک کنيد! چرا که هر کس، کارى براى غير خدا انجام دهد، خداوند، او را به همان کس وامى گذارد (تا پاداشش را از او بگيرد). (ترجمه مكارم)

نظرات بسته شده است.