کد خبر: 2057تاریخ انتشار : 15:20:00 - شنبه 18 ژانویه 2020

نمایشگاه ِ شهربازی

اگر چه مخاطب ما نبودیممخاطب این نمایشگاهامابرای کودکان جالب استدیدن ابزارهایی که برای سرگرمی انسان‌ها ساخته می‌شودحجم بالای این تولیداتتا حواس همه ما را پرت کنداز هدفی که برای آن خلق شده‌ایمشهر آفتابسه سالن بزرگتقریباً سه برابر نمایشگاه&…

نمایشگاه ِ شهربازی

اگر چه مخاطب ما نبوديم
مخاطب اين نمايشگاه
اما
براي كودكان جالب است
ديدن ابزارهايي كه براي سرگرمي انسان‌ها ساخته مي‌شود
حجم بالاي اين توليدات
تا حواس همه ما را پرت كند
از هدفي كه براي آن خلق شده‌ايم

شهر آفتاب
سه سالن بزرگ
تقريباً سه برابر نمايشگاه‌هايي كه تا به حال ديده‌اند
دو ساعت طول كشيد
زماني كه بتوانند تمام غرفه‌ها را بازديد كننداين همه هزينه
اين همه انرژي
اين همه كار و فعاليت
براي چه؟
فقط براي اين‌كه انسان سرگرم شود؟

انسان ِ شهري
برده كار است
وقتي قيمت‌ها را سرمايه تعيين مي‌كند
كار بي‌ارزش مي‌شود
كار ِ زياد
درآمد ِ كم
مجبور است بيشتر كار كند
زيرا بيشتر ميل به مصرف دارد
وقتي كالاها در خانه توليد نمي‌شوند
وقتي كارخانه‌ها
انحصار توليد را در دست مي‌گيرند
و مگامال‌ها
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ
انحصار توزيع را

زرق و برق تنوّع كالاها
هزينه‌هاي زندگي را بالا مي‌برد
كار بايد بيشتر شود
تا تأمين‌كننده نيازها شود
خستگي بيداد مي‌كند
افسردگي مي‌كُشد
تفريح سر بر مي‌آورد
حالا ديگر تفريح هم انحصاري مي‌شود
در انحصار شركت‌هاي بزرگ سرگرمي‌سازي
امثال ديزني‌لند

يك نظام بسته است
كاپيتاليزم
انسان؛ سوخت ِ آن است
خودش نمي‌داند
بازي مي‌سازند تا نفهمد
اگر چه بالوجدان حس مي‌كند چگونه در اين اقتصاد ِ ظالمانه «مصرف» مي‌شود!

قال أميرالمؤمنين (ع): «مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ، أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ» (نهج‌البلاغه، ح89)
كسى كه امر آخرتش را اصلاح كند خداوند امر دنيايش را اصلاح مى‌كند (ترجمه مكارم)

نظرات بسته شده است.