کد خبر: 2085تاریخ انتشار : 18:19:28 - یکشنبه 19 ژانویه 2020

بزرگترین نزاع طایفه ای در استان کرمان به صلح و سازش ختم شد

⭕️بزرگترین نزاع طایفه ای در استان کرمان به صلح و سازش ختم شد/در این رابطه ۷نفر از قصاص رهایی می یابند 
به گزارش کنارصندل، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با ورود قوه قضائیه و اهتمام سران و اعضای پنج طایفه بزرگ در جنوب استان کرمان، بزرگترین نزاع طایفه…

بزرگترین نزاع طایفه ای در استان کرمان به صلح و سازش ختم شد

⭕️بزرگترین نزاع طایفه ای در استان کرمان به صلح و سازش ختم شد/در این رابطه 7نفر از قصاص رهایی می یابند 

به گزارش کنارصندل، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با ورود قوه قضائیه و اهتمام سران و اعضای پنج طایفه بزرگ در جنوب استان کرمان، بزرگترین نزاع طایفه ای در

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.