کد خبر: 1987تاریخ انتشار : 11:54:00 - یکشنبه 19 ژانویه 2020

توحید

چون تمام هستی ما از خداست این چکامه شرح ذات کبریاست
فارغ از ترکیب اجزا و صفات شرح و توصیفش همه ناممکنات
قل هوالله احد، توحید ذات کل هستی را خدا داده حیات
واحد است و بی نیاز است و صمد هست تک اما نه از جنس و عدد
آن یگانه شور و مستی آفرین هست بی همتا و ب…

توحید

چون تمام هستي ما از خداست
اين چكامه شرح ذات كبرياست

فارغ از تركيب اجزا و صفات
شرح و توصيفش همه ناممكنات

قل هوالله احد، توحيد ذات
كل هستي را خدا داده حيات

واحد است و بي نياز است و صمد
هست تك اما نه از جنس و عدد

آن يگانه شور و مستي آفرين
هست بي همتا و بي مثل و قرين

عقل ها از كنه ذاتش بي خبر
وهم ها در جستجويش بي اثر

دومين توحيد، توحيد صفات
علم و قدرت هست او را عين ذات

فارغ است از خصلت و از خلق و خو
پس زبان ها قاصر از توصيف او

در الوهيت خداي واحد است
او عليم است و بصير و شاهد است

واحد القهار، رب كل شي
آگه از اسرار، رب كل شي

داده بر ما آن يگانه زندگي
پس نشايد غير از او را بندگي

خالق است و آمر و فرمانرواست
حكم حكم اوست زيرا او خداست

نيست هرگز خالقي غير از خدا
كل هستي را خدا كرده بنا

 از خدا بايد خشيت داشتن
خوفِ از او را به دل ها كاشتن

ملك هستي جملگي از آن اوست
اين به نص آيه ي قران اوست

گر نصيب ما شود سود و زيان
جمله هست از جانب آن مهربان

خالق ما آن يگانه خالق است
مي دهد او رزق ما را، رازق است

گر به آل الله توسل مي كنيم
بر خداي خود توكل مي كنيم

رو به سويش سر بگردانيم ما
پيرو اسلام و قرانيم ما

ما گداي خالق سبحان شديم
روز و شب در خانه اش مهمان شديم

هر كه مي جويد در اين دنيا كمال
لا اله الا خداي ذوالجلال

اين جهان فاني، بقا در آن سراست
بازگشت آدمي سوي خداست

نظرات بسته شده است.