کد خبر: 2096تاریخ انتشار : 6:48:14 - یکشنبه 19 ژانویه 2020

رایزنی سازمان جهاد کشاورزی در جهت افزایش قیمت خیارسبز

 رایزنی سازمان جهاد کشاورزی در جهت افزایش قیمت خیارسبز
رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: از انجا که تنظیم بازار داخلی  به وزارت صنعت معدن و تجارت محول وصادرات محصولات کشاورزی  تحت نظارت ان وزارتخانه می باشد ، و از طرفی ما بعنوان متولی بخش کشاورز…

رایزنی سازمان جهاد کشاورزی در جهت افزایش قیمت خیارسبز

 رایزنی سازمان جهاد کشاورزی در جهت افزایش قیمت خیارسبز

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: از انجا که تنظیم بازار داخلی  به وزارت صنعت معدن و تجارت محول وصادرات محصولات کشاورزی  تحت نظارت ان وزارتخانه می باشد ، و از طرفی ما بعنوان متولی بخش کشاورزی و حامی کشاورزان ، در حال پیگیری و رایزنی  برای

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.