کد خبر: 1995تاریخ انتشار : 11:46:00 - یکشنبه 19 ژانویه 2020

رباعیات فاطمیه

تا میخ در به سینه زهرا(ع) فرو نشست ارکان آسمان و زمین همزمان شکست
آتش گرفت تا که در خانه ی علی(ع) آیات وحی سوخت و اوراق آن گسست —
 وقتی عدو به خانه حیدر(ع) هجوم برد کوه عناد و  شرک به کوثر هجوم برد
کشتی دین دچار تلاطم شد آن زمان دجاله ی…

رباعیات فاطمیه

تا ميخ در به سينه زهرا(ع) فرو نشست
اركان آسمان و زمين همزمان شكست

آتش گرفت تا كه در خانه ي علي(ع)
آيات وحي سوخت و اوراق آن گسست
---

 وقتي عدو به خانه حيدر(ع) هجوم برد
كوه عناد و  شرك به كوثر هجوم برد

كشتي دين دچار تلاطم شد آن زمان
دجاله ي نفاق به لنگر هجوم برد
---
مي خواست تا كه حافظ آل عبا(ع) شود
يك زن چگونه مانع دجاله ها شود

حالا كه  او حريف هجوم ستم نشد
بايد به راه حضرت داور فدا شود
---
وقتي كشيد شعله در خانه ي علي(ع)
آتش گرفت پيرهن دختر نبي(ص)

پهلوي او شكسته شد و صورتش كبود
مائيم از سقيفه نشينان به حق بري
---

بس كه بازي با صبوري هاي حيدر(ع) كرد او
چشم او را از غم داغش ز خون تر كرد او

مي زند بر سر زداغش حيدر(ع) خيبر شكن
 لحظه ها را از برايش روز محشر كرد او

نظرات بسته شده است.