کد خبر: 2465تاریخ انتشار : 19:06:48 - دوشنبه 20 ژانویه 2020

دستور قاطع استاندار کرمان به فرمانداران

دستور قاطع استاندار کرمان به فرمانداران در مواقع بحرانی امکانات لازم باید کرایه و اجاره شود و هزینه آن نیز توسط ستاد مدیریت بحران استان از محل بودجه حوادث پرداخت می شود.استاندار کرمان در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان های جنوبی استان در قلعه گنج با ا
ا…

دستور قاطع استاندار کرمان به فرمانداران

دستور قاطع استاندار کرمان به فرمانداران
در مواقع بحرانی امکانات لازم باید کرایه و اجاره شود و هزینه آن نیز توسط ستاد مدیریت بحران استان از محل بودجه حوادث پرداخت می شود.
استاندار کرمان در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان های جنوبی استان در قلعه گنج با ا

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.