کد خبر: 2479تاریخ انتشار : 11:41:00 - سه‌شنبه 21 ژانویه 2020

بهار آید

چو بهار آید ، چو نگار آید ، طرب و شادی به کنار آید ، ز یمین آید ، ز یسار آیدسخن از حسنت به شمار آید ، غزل از طبعم به نثار آید…سپری گشت ای مه دلبندم ، چو دی و بهمن مه اسفندم ، بنگر بر لب گل لبخندمکه رها از غم ، یله از بندم ، همه شادم زان که بهار آید…..

بهار آید


چو بهار آيد ، چو نگار آيد ، طرب و شادي به کنار آيد ، ز يمين آيد ، ز يسار آيد
سخن از حسنت به شمار آيد ، غزل از طبعم به نثار آيد...

سپري گشت اي مه دلبندم ، چو دي و بهمن مه اسفندم ، بنگر بر لب گل لبخندم
که رها از غم ، يله از بندم ، همه شادم زان که بهار آيد...

مي نوشين ساقي اگر داري ، ز ره الفت ز ره ياري ، بفکن در ساغر ما آري
که چو فروردين گذرد باري ، مي و ميخانه به چه کار آيد؟...

چو گل و سبزه دمد ازهرسو ، به سر هر گل زسر هر جو،بپرد بلبل بجهد آهو
به تمناي تو مه دلجو ، به لبم اينگونه شعار آيد:

شده باغ ازجلوه ي فروردين ،چوپرطاووس بهار آيين ،همه جاخرّم همه جا رنگين
تو بيا اي گل به برم بنشين ، که دلم را صبر و قرار آيد.

نظرات بسته شده است.